Сургуулийн билэгдэл

1

” Эхлэл ” сургуулийн эмблемийг 1999 онд сургуулийн захирал А.Энхжаргал нь зохиосон бөгөөд сургуулийн эмблем нь дараах билэгдэлтэй.

 

 

 

Бөөрөнхий шар дүрс нь нарыг дүрсэлж байна.                

                                                1

Голын цэнхэр өнгөөр тэнгэрийг дүрсэлж байна.

 

Ногоон өнгөөр газрыг дүрсэлсэн байна.

 

Логоны ерөнхий дүрслэл нь ширээн дээр сууж буй хүүхэд.

 

Гурвалжин дүрс нь бат бөх суурьтай байхыг билэгдэж байна.

 

М үсэг нь Математик гэсэн үгийг илэрхийлж байна.

 

Ф үсэг нь Физик гэсэн үгийг илэрхийлж байна.